Innehåll

Söderhöjden

Detaljplanen för Söderhöjden, Jakobsberg 2:1996 m.fl. har vunnit laga kraft den 5 juni 2020.

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med Järfällahus som är fastighetsägare inom planområdet. Detaljplanen ger förutsättningar för cirka 300 nya bostäder. Planens huvudsakliga syfte är att, i enlighet med Järfällas översiktsplan från 2014, skapa ett område med urban struktur som blir en del i den regionala stads­kärnan Jakobsberg/Barkarby. För att uppnå en tydlig stadskaraktär och mervärden ska området kompletteras med fler bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar. Det är även viktigt att Söderhöjdens befintliga kvaliteter beaktas i form av gröna miljöer och inslag av natur i stadsbilden samt att siktlinjer och stråk som kopplar området till sin omgivning bevaras och utvecklas.

Aktuella handlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2020-06-17 09.57 • Storlek: 830.4 kB

 2. Senast ändrad: 2020-06-17 09.57 • Storlek: 11.1 MB

Tidigare handlingar

Antagande

Granskning

 1. Senast ändrad: 2019-11-25 16.13 • Storlek: 198.6 kB

 2. Senast ändrad: 2019-11-25 16.14 • Storlek: 46.9 kB

 3. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 686.7 kB

 4. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 805.2 kB

 5. Senast ändrad: 2019-11-26 09.41 • Storlek: 11.7 MB

 6. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.2 MB

 7. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 10.3 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.1 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 921.3 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2.9 MB

 11. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 4.5 MB

 12. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 3.2 MB

 13. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 2 MB

 14. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 8 MB

 15. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 189.9 kB

 16. Senast ändrad: 2019-11-25 16.15 • Storlek: 5.6 MB

Samråd

 1. Senast ändrad: 2018-11-05 15.51 • Storlek: 3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 4.9 MB

 3. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 1.6 MB

 4. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 10.3 MB

 5. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.6 MB

 6. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 7.8 MB

 7. Senast ändrad: 2018-09-14 10.29 • Storlek: 2.1 MB

 8. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.4 MB

 9. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 582 kB

 10. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 32.7 kB

 11. Senast ändrad: 2019-11-27 15.26 • Storlek: 2.3 MB

Planuppdrag

 1. Senast ändrad: 2017-02-13 15.51 • Storlek: 257.4 kB

 2. Senast ändrad: 2017-02-10 11.11 • Storlek: 855.1 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp