Gå direkt till sidans innehåll

Del av Hjälmvägen

Kartbild över detaljplanen

Detaljplan för fastigheterna Skälby 3:1579 och 3:1580

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Skälby 3:1579 och 3:1580. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheterna så att två nya, tillkommande fastigheter kan bildas. Fastigheterna har idag ett parhus vardera, syftet är att avstycka fastigheterna så att varje del av parhusen har en egen fastighet. Ingen utökad byggrätt föreslås.

Granskning pågår den 5 februari till den 19 februari

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 19 februari 2021 till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsavdelningen, 177 80 Järfälla eller via e-post till kommunstyrelsen@jarfalla.se. Märk din skrivelse med yttrande över Detaljplan för del av Hjälmvägen, fastigheten Skälby 3:1579 och 3:1580, dnr kst 2020/271.

Upplysningar om planförslaget

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om detaljplanen. Upplysningar om planförslaget lämnas av Erik Blomquist, tel 08-580 226 54, mejl erik.blomquist@jarfalla.se.

Planprocessen

Vi tar fram förslag till detaljplan

Aktuella handlingar

Granskningshandlingar

  1. Senast ändrad: 2021-02-03 15.07 • Storlek: 838.4 kB

  2. Senast ändrad: 2021-02-03 15.07 • Storlek: 12.6 MB

  3. Senast ändrad: 2021-02-03 15.07 • Storlek: 1.1 MB

  4. Senast ändrad: 2021-02-03 15.07 • Storlek: 257.9 kB

Samrådshandlingar

  1. Senast ändrad: 2020-12-15 09.22 • Storlek: 329.8 kB

  2. Senast ändrad: 2020-12-15 09.23 • Storlek: 17.8 MB

Planuppdrag

  1. Senast ändrad: 2020-09-25 15.16 • Storlek: 179.9 kB

  2. Senast ändrad: 2020-09-25 15.16 • Storlek: 1.3 MB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp