Väl­kommen till Lär­centrum

Lärcentrum är kommunens vuxen­utbildning. Skolan ligger nära Jakobsbergs centrum och har ett elevcafé. Vi hjälper dig framåt!

Ministerbesök på Lärcentrum 29 juni

Utbildningsminister Anna Ekström och minister för högre studier och forskning Matilda Ernkrans – hos oss på Järfälla Lärcentrum.

Utbildningsminister Anna Ekström och minister för högre studier och forskning Matilda Ernkrans besökte vår skola för att prata om vår undervisning samt intervjua lärare, elever, skolledning och annan personal.

Ministrarna betonade vikten av att ha flera vägar till utbildning. Olika utbildningsformer möts på Lärcentrum, för att hjälpa studerande att nå sina mål, komma vidare till högre studier eller ut i arbetslivet.

Kommunpolitiker och utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören Carina Karlsson var på plats för att berätta om samarbetet mellan alla våra enheter.

Med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor och vuxen­utbildningar att inte bedriva undervisning i gymnasie­skolors och vuxenutbildningars lokaler.

Järfälla kommun avser att följa rekommendationen och kommer att bedriva undervisningen på distans från måndag 23 mars 2020.

Beslutet gäller inte Lärvux. Undervisningen för Lärvux (särskild undervisning för vuxna) pågår enligt ordinarie schema i skolornas lokaler.

Kallelser med information och instruktioner kommer att gå ut via SMS till dig som blivit antagen till kurs. Detta gäller även dig som anmält dig till nivåtest.

Gymnasial vuxenutbildning i svenska som andraspråk

Gymnasiekurser för vuxna i svenska som andraspråk, SVA.

Kontakta oss | Frågor & svar