Väl­kommen till Lär­centrum

Lärcentrum är kommunens egen vuxen­utbildning. Skolan ligger nära Jakobsbergs centrum och har ett elevcafé. Vi hjälper dig framåt!

Information med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor och vuxen­utbildningar att inte bedriva undervisning i gymnasie­skolors och vuxenutbildningars lokaler.

Järfälla kommun avser att följa rekommendationen och kommer att bedriva undervisningen på distans från måndag 23 mars 2020.

Beslutet gäller inte Lärvux. Undervisningen för Lärvux (särskild undervisning för vuxna) pågår enligt ordinarie schema i skolornas lokaler.

Kallelser med information och instruktioner kommer att gå ut via SMS till dig som blivit antagen till kurs. Detta gäller även dig som anmält dig till nivåtest.

Gymnasial vuxenutbildning i svenska som andraspråk

Gymnasiekurser för vuxna i svenska som andraspråk, SVA.

Kontakta oss | Frågor & svar