Innehåll

Bällstadalen

Ungefärligt planområde markerat med röd linje

En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 med flera.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 30 april 2022.

Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm. I området skapas en trygg stadsdel där gator kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen. Gatunätet ska knyta samman olika delar i den regionala stadskärnan. Syftet är också att skapa en klimatanpassad bebyggelse där Bällstaån ges utrymme att svämma över för att förhindra översvämningar. Bällstaån ska också kunna uppnå god kemisk och ekologisk status.

Aktuella planhandlingar

Laga kraft

 1. Senast ändrad: 2022-05-06 14.00 • Storlek: 19.6 MB

 2. Senast ändrad: 2022-05-06 14.00 • Storlek: 1.1 MB

 3. Senast ändrad: 2022-05-06 14.00 • Storlek: 8.1 MB

Antagandehandlingar

 1. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 195.7 kB

 2. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 427.2 kB

 3. Senast ändrad: 2022-04-08 15.02 • Storlek: 288 kB

 4. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 4.2 MB

 5. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 9.6 MB

 6. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 1.5 MB

 7. Senast ändrad: 2022-03-14 10.31 • Storlek: 4.8 MB

Planhandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-10-15 13.22 • Storlek: 5.6 MB

 2. Senast ändrad: 2021-10-15 13.22 • Storlek: 1.1 MB

 3. Senast ändrad: 2021-10-29 13.36 • Storlek: 18.8 MB

 4. Senast ändrad: 2021-10-15 13.22 • Storlek: 7.4 MB

 5. Senast ändrad: 2021-10-15 13.22 • Storlek: 411.7 kB

Granskningshandlingar

 1. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 18.4 MB

 2. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 655 kB

Tidigare planskeden

Tidigare granskningar

 1. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 762.5 kB

 2. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 948.4 kB

 3. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 18.2 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 385.1 kB

 5. Senast ändrad: 2021-03-03 12.50 • Storlek: 8.2 MB

Utredningar

 1. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 9 MB

 2. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 2.8 MB

 3. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 1.2 MB

 4. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 21.5 MB

 5. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 625 kB

 6. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 3.7 MB

 7. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 2.3 MB

 8. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 5.2 MB

 9. Senast ändrad: 2021-10-15 12.52 • Storlek: 5.8 MB

 10. Senast ändrad: 2021-10-15 12.52 • Storlek: 4.4 MB

 11. Senast ändrad: 2021-10-15 12.52 • Storlek: 120.8 kB

 12. Senast ändrad: 2021-10-15 13.30 • Storlek: 4.5 MB

 13. Senast ändrad: 2021-10-15 12.52 • Storlek: 6.5 MB

 14. Senast ändrad: 2021-10-15 12.52 • Storlek: 152.6 kB

 15. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 8.1 MB

 16. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 26 MB

 17. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 628.7 kB

 18. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 3.1 MB

 19. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 3.6 MB

 20. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 1.6 MB

 21. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 1 MB

 22. Senast ändrad: 2018-11-12 10.22 • Storlek: 8.6 MB

 23. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 4.5 MB

 24. Senast ändrad: 2021-03-03 12.51 • Storlek: 3.5 MB

Samrådshandlingar

 1. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 3.3 MB

 2. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 3.3 MB

 3. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 7.3 MB

 4. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 16.2 MB

 5. Senast ändrad: 2018-11-12 13.23 • Storlek: 524.7 kB

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp